O nas

Začetki

Naše čebelarstvo je mlado. Prva čebelja družina nam je bila podarjena leta 2009. Ljubezen do čebel je bila vedno močnejša in tako smo leto za letom povečevali stalež čebeljih družin. Čebelarjenja smo se najprej lotil v nakladnih panjih, LR-standart. Slovenske, AŽ, panje smo si umislili leta 2012 in menjavo panjskega sistema izkoristili še za prehod v ekološko shemo. Ker sva z ženo oba diplomirala iz čebelarstva, sva sklenila, da pridobljeno teoretično znanje preneseva v prakso. Leta 2013 sva poizkusila pridelovati matični mleček v 5 panjih in padla je odločitev, da s tem nadaljujeva.

Prehod v resno čebelarstvo

Dejstvo, da se bomo prilagajali čebelam, nam je dajalo zagon in občutek zadovoljstva. Kljub slabim čebelarskim letom, smo uspešno pridelovali matični mleček in z vsakim letom pridobili nova, pomembna spoznanja. Leta 2015 smo se prvič spogledovali s selekcijo kranjske čebele, dokončno pa so nas v to pahnili prijatelji čebelarji in, ker sem že pridelovali matični mleček, vzgoja matic ni predstavljala večjih težav. Danes čebelarimo s 180 čebeljimi družinami, v 30 panjih pridelujemo matični mleček, vedno več pozornosti pa posvečamo selekcijskemu delu.